Activitati OSPA Salaj

 • stabilirea, delimitarea si inventarierea unitatilor de sol-teren;
 • favorabilitatea terenurilor agricole pentru culturi agricole;
 • clasele de calitate dupa nota de bonitare pentru folosinte agricole;
 • determinarea starii de aprovizionare a solurilor cu nutrienti;
 • determinarea reactiei solurilor;
 • stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosinta a terenurilor;
 • identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradari ale solurilor/terenurilor;
 • stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizari;
 • stabilirea masurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzatoare;
 • construirea si intretinerea la nivel al judetului Salaj, a bancilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultura;
 • stabilirea sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole sa urmare a circulatiei juridice a acestora;
 • studii pedologice si bonitare pentru schimburi de teren, concesionare, arendari, comasarea parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;
 • studii de evaluare, prognoza si ameliorare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;
 • studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru scoaterea definitiva sau temporara, a terenurilor din circuitul agricol;
 • studii pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor degradate si poluate prin prevenirea si combaterea aridizarii;
 • studii pedologice privind infiintarea si modernizarea plantatiilor de livezi, vii, amenajari legumicole, silvice;
 • studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor;
 • studii agropedologice privind exploatarea rationala si eficienta a terenurilor agricole;
 • cercetari in campurile experimentale;
 • servicii de consultanta si extensie;
 • supravegherea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementarilor privind utilizarea ingrasamintelor chimice;
 • alte analize care privesc solul, plantele, ingrasamintele si amendamentele;
 • studii privind implementarea directiei nitratilor;
 • studii privind managementul produselor organice reziduale;