Activitatea de Agrochimie

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Salaj in conformitate cu prevederile legale, in domeniul Agrochimiei:

  • elaboreaza studii agrochimice speciale, pentru utilizari diverse: organizarea si sistematizarea teritoriului agricol, infiintarea exploatatiilor agricole, infiintarea plantatiilor pomicole si viticole, amenajarea pasunilor, reabilitarea si/sau amenajarea sistemelor de irigatii, desecare, antierozionale, amenajari silvice si impaduriri, amenajari de sere, solarii, exploatatii legumicole, orezarii, dezvoltare rurala, dezvoltarea zonelor montane si a celor defavorizate;
  • elaboreaza studii agrochimice la solicitarea fermierilor, proprietarilor de terenuri agricole etc., in vederea caracterizarii starii de fertilitate a terenurilor si recomandarea masurilor de ameliorare prin fertilizarea cu ingrasaminte naturale, minerale si alte produse cu rol fertilizant (doze, sortimente, conditii de aplicare s.a.);
  • pe baza de studii si cercetari asigura informatiile solicitate de persoane fizice sau juridice cu privire la calitatea solurilor si a masurilor agropedoamelirative de utilizare rationala si durabila a resurselor de soluri si terenuri;
  • elaboreaza studii pedologice si agrochimice ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat namolul de epurare si urmareste evolutia continutului de macro si microelemente din sol, planta si produsele vegetale, in conformitate cu regulamentul Comisiei Uniunii Europene;
  • elaboreaza studii pedologice si agrochimice necesare organizarii si implementarii Sistemului National de Monitoring Integrat al Solului si programului de actiune in zonele vulnerabile si/sau potential vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;
  • executa cercetari si studii pedologice si agrochimice speciale in vederea aplicarii Directivelor UE privind apa, namolurile, nitratii, zone contaminate, aplicarea Codului de Bune Practici Agricole, aplicarea masurilor de dezvoltare rurala (constituirea exploatatiilor agricole, ameliorarea si conservarea solurilor etc), aplicarea programelor de dezvoltare.