Activitatea de Pedologie

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Salaj in conformitate cu prevederile legale, in domeniul Pedologiei:

 1. elaboreaza studii si cercetari pedologice complexe si speciale si studii agrochimice necesare realizarii sistemului judetean si national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, cunoasterii calitative si cantitative a resurselor de soluri etc.;
 2. realizeaza si reactualizeaza sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, parte a sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, privind:

  • hartile de sol;
  • Profil de sol Harta US Harta TEO

  • inventarierea resurselor de sol;

  • favorabilitatea terenurilor pentru culturi agricole sau silvice;
  • Grau Porumb Cartof

  • pretabilitatea pentru folosinte;
  • Arabil Pajisti Vii Livezi

  • poluarea, restrictiile terenurilor la diferite utilizari;
  • masurile agropedoameliorative si antierozionale corespunzatoare;
  • potentialul agricol al terenurilor;
 3. elaboreaza studii pedologice speciale, pentru utilizari diverse:
  • organizarea si sistematizarea teritoriului agricol;
  • infiintarea exploatatiilor agricole;

  • infiintarea plantatiilor pomicole si viticole;
  • Plantatie Vie inainte Plantatie Vie dupa Plantatie Vie dupa

  • amenajarea pasunilor;
  • reabilitarea si/sau amenajarea sistemelor de irigatii, desecare, antierozionale, amenajari silvice si impaduriri;
  • amenajari de sere, solarii, exploatatii legumicole;
  • dezvoltare rurala, dezvoltarea zonelor montane si a celor defavorizate;
 4. intocmeste documentatii pedologice necesare scoaterii unor terenuri din circuitul agricol, recuperarii si recultivarii unor terenuri degradate, poluate sau slab productive, care urmeaza a fi constituite in perimetre de ameliorare a fondului funciar;
  • Terenuri degradate Terenuri degradate Terenuri degradate

 5. efectueaza bonitarea si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate;
 6. elaboreaza alte studii si cercetari pedologice care privesc solul.