Tarife

Lista prețurilor analizelor de sol utilizate de OSPA Sălaj începând cu data 01.04.2023.

DENUMIREA   ANALIZEI PREȚ*(lei)
Pregatirea probelor
Condiționare probe (uscare și mojarare) 13,66
Calcul buletin si indici 26,31
Analize fizice de sol
Analiza granulometrică (minimum 7 fracțiuni)  
-fără oxidarea materiei organice 72,83
-cu oxidarea materiei organice 91,04
O fracțiune suplimentară prin pipetare sau cernere 9,10
Carbonați 30,73
Conținutul de apă al solului uscat la aer=Umiditatea 18,21
Conținutul de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp) 27,31
Densitatea aparentă (probă recoltată in cilindrii ) 36,42
Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă) 36,42
Analize chimice de sol
Forme totale
Humus 44,38
Azot total 75,11
Materie organică prin calcinare 21,62
Forme mobile
pH 13,66
Fosfor solubil în AL 26,17
Potasiu solubil în AL 21,62
Fe Olson 30,73
N-NO3 39,83
S-SO4 39,83
N-NH4 39,83
Calcar activ 44,38
Forme schimbabile
Aciditate hidrolitică (Ah) 30,73
Aciditate totală (SH) 44,38
Suma bazelor (SB) 39,83
Aluminiu schimbabil 39,83
Na schimbabil 44,38
Calcar activ 44,38
Fe Jouste-Pouget 30,73
Săruri solubile
Săruri solubile (extract, conținut de anioni și cationi) 130,87
Conținut total de săruri, determinat conductometric 26,17
Magneziu solubil 30,00
Calciu solubil 30,00
Na solubil 13,66
Clururi 17,07
Sulfați 17,07
Analize speciale
PNA (puterea de neutralizare amendament) 45,52

*Prețurile analizelor de laborator sunt valabile pentru anul 2023 și se vor actualiza în funcție de indicele de inflație și prețurile reactivilor.